1
Silver ring with Swarovski Zirconia, white

x
English