1
Silver ring with enamel and Swarovski Zirconia, white

x
English